Doradztwo podatkowe

Ten zakres działalności naszej firmy wspiera merytorycznie inne obszary działalności kancelarii, które to są ściśle pomiędzy sobą powiązane tworząc sprawnie działające przedsiębiorstwa naszych Klientów.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności pomożemy przejść procedury związane z zarejestrowaniem firmy, również postaramy się w sposób najbardziej optymalny dobrać formę opodatkowania oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Na etapie prowadzenia działalności gospodarczej postaramy się udzielić odpowiedzi na inne pytania związane ze stroną prawnopodatkową działalności firmy. Jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt podatkowy firmy z możliwością stałego nadzoru podatkowego w którego zakres może wchodzić analiza i wyjaśnianie nietypowych transakcji w sposób pozwalający zminimalizować obciążenia fiskalne.

Zajmujemy się również doradztwem strategicznym i bieżącym w zakresie opodatkowania, planowaniem podatkowym, zapobieżeniem podwójnemu międzynarodowemu opodatkowaniu, analizami podatkowymi inwestycji i transakcji, w tym międzynarodowych czy związanych z zatrudnionymi u klientów pracownikami.

Wiedza i doświadczenie pozwala świadczyć usługi na poziomie, jakiego oczekują od nas nasi Klienci. Udzielamy konsultacji ustnych jak i sporządzamy pisemne opinie.

Na etapie zaistniałych sporów służymy pomocą w prowadzeniu postępowań przed administracją skarbową i kontroli skarbowej w imieniu klientów na każdym etapie postępowania włącznie z prowadzeniem postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naszym klientom służymy również pomocą w zakresie optymalizacji podatkowej wynikającej ze zmiany formy prawnej czy zmiany formy opodatkowania albo przejścia z jednych ewidencji księgowych na inne.