Dział administracyjny

W ramach tego obszaru działalności kancelarii, skupiamy się na wszelkich kontaktach z pomiędzy kancelarią a naszymi Klientami.

Po indywidualnych ustaleniach z Klientami mogą tu być sporządzane dokumenty związane z płatnościami klientów oraz na życzenie klienta dokonywane płatności w Jego imieniu z tytułów zobowiązań publicznoprawnych powstałych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.