Podatki pracownicze

Podkreślić należy, iż na Kliencie posiadającym w świetle przepisów prawa pracy status i podmiot pracodawcy ciąży wiele obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych, jak również samej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy inne gałęzie prawa. Spełnienie ich wszystkich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i sporego nakładu pracy.

W ramach tego obszaru działalności kancelarii wchodzi outsourcing usług związanych z zatrudnionymi pracownikami u naszych Klientów. Klienci prowadzący działalność w mniejszym zakresie oraz zatrudniający kilku pracowników oszczędzają czas i pieniądze na tworzenie u siebie stanowisk pracy odpowiedzialnych za sprawy kadrowo – płacowe.

W tym obszarze działalności koncentrujemy się na rozliczaniu zobowiązań klientów z tytułu podatków pracowniczych, zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia akt pracowniczych i dokumentacji z tym związanej. Przygotowywane i sporządzane są w tym dziale deklaracje ZUS, deklaracje do urzędu skarbowego związane z pracownikami i zobowiązaniami powstałymi z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy i pokrewnych. Prowadzone są akta osobowe pracowników zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą pod kątem . W imieniu klienta prowadzona jest korespondencja pomiędzy klientem, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych.